Home

Samen Leren

Samen (net)werken


Docent in Bedrijf

Dinsdag 24 november 2020 door covid-19 in aangepaste vorm verder


Blik in de Ondernemerskeuken

Week van het Ondernemen

Het bedrijfsleven en het Onderwijs

Docent in Bedrijf

Mede Mogelijk Gemaakt

Partners

Platform – Vraag & Aanbod
Amersfoortse scholen en bedrijven hebben een grote behoefte aan duurzame contacten en samenwerking. Binnen het Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt werken bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en de gemeente samen voor een betere aansluiting tussen hun werelden. Docenten en ondernemers kunnen elkaar via Vraag & Aanbod vragen stellen en hun aanbod delen. Daarnaast organiseren we twee evenementen: Docent in Bedrijf en de Week van het Ondernemen. ‘Samen leren, samen (net)werken’ staat centraal. Dit leidt tot:

  • wederzijds begrip
  • kennisdeling
  • duurzame, onderlinge contacten
  • een hechtere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Amersfoort