Home

Samen Leren

Samen (net)werken
Week van het Ondernemen
Docent in Bedrijf
Partners


Amersfoortse onderwijsinstellingen en bedrijven hebben een grote behoefte aan duurzame contacten en samenwerking. Binnen het Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt werken bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en de gemeente samen voor een betere aansluiting tussen hun werelden. Docenten en ondernemers kunnen elkaar via Vraag & Aanbod vragen stellen en hun aanbod delen. Daarnaast organiseren we twee evenementen: Docent in Bedrijf en de Week van het Ondernemen. ‘Samen leren, samen (net)werken’ staat centraal. Dit leidt tot:

  • wederzijds begrip
  • kennisdeling
  • duurzame, onderlinge contacten
  • een hechtere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Platform Onderwijs & Arbeidsmarkt wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Amersfoort