Week van het Ondernemen


Week van het Ondernemen


UITNODIGING

Deelname Week van het Ondernemen 2021Hierbij nodigen wij je van harte uit om een gastrol te spelen tijdens de Week van het Ondernemen. Als gevolg van de huidige situatie door Covid-19, is de reguliere invulling van het event niet uitvoerbaar. Gezien het succes van de zes voorgaande edities, hebben wij er voor gekozen een alternatieve invulling hieraan te geven. Met als doel om de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te versterken. De gastlessen worden online georganiseerd gedurende het gehele schooljaar. 

 


Gastlessen
Net als voorgaande jaren kun je als ondernemer weer één of meer gastlessen geven aan leerlingen van het Praktijkonderwijs, MBO en/of HBO onderwijs. Nieuw in 2021 is, dat we de inhoud van de gastlessen gericht(er) afstemmen op thema’s, branches en onderwerpen die door de onderwijsinstellingen zélf worden aangedragen. Hiervoor hebben wij een lijst opgesteld met thema’s, branches en onderwerpen met de daarbij passende leerperiodes, die een rol spelen binnen de deelnemende onderwijsinstellingen.

Voor vragen of aanmeldingen, mail met onze projectleider Sylvia Krebber via info@projecthuizen.nl of bel 06 – 53 146 539.